Integritetspolicy


Vi uppskattar ditt intresse för vårt företag och våra produkter och vill att du ska känna dig trygg när du besöker vår webbplats.

För oss är det viktigt att du vet när vi samlar in information och hur vi använder den. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att reglerna om dataskydd respekteras av oss och av externa tjänsteleverantörer.

 

Personuppgifter

Personuppgifter är information om din identitet. Dessa inkluderar t.ex. information som namn, adress, telefonnummer, e-postadress.

Användningen av vår webbplats kräver inte att du avslöjar personuppgifter, men i vissa fall kan vi behöva ditt namn och adress, liksom annan information, så att vi kan tillhandahålla de tjänster du behöver, ex när du beställer något från vår webbplats.

Om du utnyttjar våra tjänster kommer i allmänhet endast sådana uppgifter att samlas in när vi behöver tillhandahålla tjänsterna. Såvitt vi ber dig om mer information, är det frivilligt. Behandlingen av personuppgifter sker uteslutande för fullgörandet av den begärda tjänsten och för bevarande av egna motiverade affärsintressen.

 

Syftet med personuppgifter

I allmänhet använder vi de personuppgifter du tillhandahåller för att svara på dina önskemål, bearbeta dina beställningar eller ge dig tillgång till specifik information eller erbjudanden.

Vi kommer aldrig att sälja eller på annat sätt marknadsföra din personliga information till tredje part.

 

Användningsändamål

Vi samlar, behandlar och använder de personuppgifter som du tillhandahåller online endast för de ändamål som meddelas dig. En överföring av dina personuppgifter till tredje part kan komma att ske när detta är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till dig eller för att utföra dina instruktioner, såsom för betalningar med hjälp av betalningsleverantörer för betaltjänster.

Undersökningar av personuppgifter samt överföring till statliga institutioner och myndigheter som är berättigade till information sker endast inom ramen för gällande lagar eller i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det genom ett domstolsbeslut.

 

Icke-personliga uppgifter som automatiskt samlas in

Av organisatoriska och tekniska skäl sparar användningen av vår hemsida följande data: namnen på de åtkomna sidorna, webbläsaren och operativsystemet som används, datum och tid för åtkomst, sökmotorer som används, namn på nedladdade filer och deras IP-adress.

Vi utvärderar dessa tekniska data anonymt och endast för statistiska ändamål för att kontinuerligt kunna optimera vår webbplats och göra våra internet-erbjudanden ännu mer attraktiva. Dessa anonyma data lagras separat från personuppgifter på säkra system och tillåter inte några slutsatser för en enskild person. Dina personuppgifter och din integritet är alltid skyddade.

 

Cookies

När du besöker vår hemsida lagras information i form av en cookie på din dator. Cookies är små textfiler som skickas från en webbserver till din webbläsare och lagras på datorns hårddisk.

Inga personuppgifter för användaren lagras, bara internetprotokolladressen. Den här informationen är avsedd att automatiskt känna igen dig vid ditt nästa besök på våra webbplatser och göra navigationen enklare för dig. Cookies tillåter oss till exempel att anpassa en webbplats enligt dina intressen eller för att lagra ditt lösenord så att du inte behöver skriva in det igen varje gång.

Naturligtvis kan du även se vår hemsida utan cookies. Om du inte vill att vi ska känna igen din dator kan du förhindra att cookies lagras på hårddisken genom att välja "Acceptera inte cookies" i dina webbläsarinställningar. Om du inte accepterar cookies kan det leda till funktionsbegränsningar i våra erbjudanden.

 

Ändring av vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och integritetsrutiner enligt vad som krävs av den tekniska utvecklingen. I dessa fall kommer vi också att anpassa vår sekretesspolicy i enlighet med detta. Var vänlig notera den nuvarande versionen av vår integritetspolicy.

 

Länkar

Om du använder externa länkar som erbjuds inom ramen för våra internetsidor, sträcker sig denna sekretesspolicy inte till dessa länkar. När vi tillhandahåller länkar gör vi allt för att se till att de också överensstämmer med våra sekretess- och säkerhetsstandarder. Vi har dock ingen påverkan på överensstämmelse med dataskydd och säkerhetsbestämmelser från andra leverantörer. Var därför informerad på andra leverantörers webbplatser om de sekretessutlåtanden som finns där.

 

Rätt till information och invändning

Du kan alltid få information om de data vi har lagrat om dig. Dessutom kan du när som helst återkalla ditt samtycke till insamling och lagring av dina personuppgifter. Vänligen skicka då ett mail till: integritet@bagish.se


x